Regulament concurs

GIVEAWAYMAI 2023

Din data de 29.05.2023 până în 15.06.2023

Aici vei regăsi toate informațiile necesare despre concursul la care dorești să participi. Dacă ai nelămuriri, nu ezita să mă contactezi la daniela.salomie@managis.ro sau să îmi trimiți un mesaj personal 

    1. CINE ORGANIZEAZĂ ACEST CONCURS?

Organizatorul acestui campaniei publicitare/concursul [a se introduce denumirea concursului] (”Campania” sau ”Concursul”) este:

Denumirea persoanei / firmei MANAGIS SERV S.R.L
Profilul de Instagram/Facebook ManagisBio
Partenerul acestui concurs  Marina Sfîrlea, Nutriționist Dietetician

Mai departe o să fac referire la mine ca la ”Organizator”.

Concursul se desfășoară conform regulilor regăsite în prezentul regulament (”Regulament Oficial”) și este obligatoriu pentru toți participanții la Concurs. Îmi rezerv dreptul de a modifica sau de a schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament Oficial. 

Regulamentul este publicat în formă scurtă la postarea unde am anunțat Concursul, dar și la adresa https://managisbio.ro și poate fi consultat în mod gratuit.

Toți participanții la Concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

    2. DURATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI (CÂND ȘI UNDE SE DESFĂȘOARĂ CONCURSUL?)

Concursul va începe la data de 29.05.2023, la ora 14:30  (”Data Începerii Concursului”) și se va încheia la data de 15.06.2023, la ora 23:59 (”Data Finalizării Concursului”), denumite per ansamblu ”Durata Concursului”.

Concursul se desfășoară în mediul online, pe paginile de Instagram: @managisbio și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/ManagisBio

Trebuie să revendici Premiile Concursului în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește perioada indicată. Dacă nu revendici Premiile, nu vei beneficia de ele.

    3. DREPT DE PARTICIPARE (CINE POATE PARTICIPA LA CONCURS?)

Poți participa la Concurs în calitate de participant (denumit în continuare ”Participant”) dacă îndeplinești următoarele condiții:

    • ai cel puțin 13/18 ani împliniți când începe Concursul – îmi rezerv dreptul de a verifica acest aspect;

    • ai domiciliul sau reședința în România;

    • ești de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial;

    • cunoști și acceptă în mod integral, expres și neechivoc condițiile Regulamentului Oficial, inclusiv a clauzelor neuzuale, dacă există, conform Codului Civil.

Dacă nu îndeplinești condițiile de mai sus sau dacă am indicii că nu respecți condițiile acestui Concurs, pot verifica oricând aceste fapte și te voi putea exclude din Concurs.

    4. PREMIILE (CE CÂȘTIGĂM ÎN URMA CONCURSULUI?)

La acest Concurs Premiile sunt cele enumerate mai jos.

    • 1x Porridge și Granola Turtle, fără zahăr adăugat

    • 1x Cereale Turtle Bio

    • 1x Unt de arahide bio organic

    • 1x Proteine vegane fără zahăr

    • 1x Colagen numai din ingrediente naturale

    • 1x Băutură pt accelerarea metabolismului

    • 1x Vitamina D3 

Nu poți primi bani în locul Produselor și nici să le înlocuiești cu altceva.

Taxele de transport, precum și orice alte costuri, dacă există, vor fi suportate de tine.  

    5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS (CUM ȘI CE TREBUIE SĂ FACEM?)

        5.1. Pentru a intra în Concurs, Participanții trebuie să:

    • își creeze un cont sau să se logheze pe www.instagram.com și pe www.facebook.com (fie prin intermediul site-urilor menționate, fie prin intermediul aplicațiilor mobile, native sau nu);

    • să accese pagina/profilul (@managisbio și ManagisBio);

    • să dea follow paginii @managisbio/ ManagisBio și @marinasfirlea/ Sfîrlea Marina Nutriționist Dietetician 

    • să lase un comentariu la postarea in care sa dea tag unor 2 prieteni, cand se anunță Concursul. Comentariul trebuie să fie vizibil pentru toți utilizatorii (ie. public).  

    • să dea share pe Story la postarea la care este anunțat Concursul cu tag catre @managisbio și @marinasfirlea;

    • share-ul trebuie să fie public;

Organizatorul își rezervă dreptul de a șterge comentariile care:

    • conțin date cu caracter personal, altele decât cele cerute de Organizator prin intermediul Regulamentului;

    • nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, comentariile ce constituie o încălcare a dreptului de autor și nici comentariile care ar putea fi considerate ca instigare la acte penale, sau ilegale;

    • se instigă la discriminare pe baza de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii;

    • nu au legătură cu desfășurarea/postarea Concursului;

    6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

        6.1. Extragerea câștigătorilor

    • Premiile se vor acorda prin tragere la sorți electronică dintre toți Participanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul Oficial. 

    • Extragerea câștigătorilor va avea loc la data de 15.06.2023

    • Pentru a desemna câștigătorii, Organizatorul va folosi platforma de alegere a participanților în mod aleatoriu disponibilă prin aplicația Easy Giveaway;

    • În cadrul tragerii la sorți se vor extrage 2 câștigători și 2 rezerve. Un Participant poate câștiga maximum 1 (un) premiu.

        6.2. Contactarea câștigătorilor

    • Câștigătorii vor contacta Organizatorul printr-un mesaj privat / adresă de e-mail în termen de maxim 24 de ore de la momentul la care Organizatorul a desemnat Câștigătorii. Dacă în termen de maxim 24 ore de la momentul la care au fost informați, câștigătorii nu răspund la acest mesaj privat, respectivul câștigător va fi invalidat și se va proceda la nouă extragere. Acest mecanism va fi efectuat de cel mult 2 ori, altfel Concursul se va considera încheiat, fără câștigători.

    • Pentru a fi validați drept câștigători, Participanții vor transmite Organizatorului, prin intermediul unui mesaj privat, următoarele informații:

        ◦ nume și prenume complet;

        ◦ adresa de livrare;

        ◦ adresa de e-mail;

        ◦ numărul de telefon;

    • În cazul în care Organizatorul nu reușește să valideze câștigătorii Premiilor conform indicațiilor din prezentul Regulament, indiferent că este total sau parțial, Premiul/Premiile va/vor rămâne în posesia Organizatorului.

    • Anunțarea câștigătorilor și a Premiilor acordate se va realiza prin publicarea acestora în cadrul postării referitoare la concurs/funcția de Stories a Instagram, o nouă postare pe Facebook și Instagram cu sau fără etichetarea câștigătorilor, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor. 

        6.3. Intrarea în posesia Premiilor

Dacă nu ne oferi datele de mai sus, nu vom putea să-ți dăm Premiul.

    7. LIMITAREA RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul este îndreptățit să ia toate masurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui Concurs.

În eventualitatea unei dispute asupra validării unui câștigător și/sau acordării vreunui Premiu, decizia Organizatorului este definitivă.

Ca Organizator nu răspund pentru ce vei face cu Premiul, modul în care îl folosești sau pentru caracteristicile Premiului.

    8. TAXE ȘI IMPOZITE

Organizatorul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de Premii, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Organizatorul este obligat să îl calculeze, potrivit Premiilor pe care fiecare dintre aceștia le oferă și a căror valoare o suportă, să îl rețină și să îl vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Dacă este cazul, orice alte taxe sau cheltuieli sunt în sarcina Participanților, inclusiv cheltuieli de transport.

    9. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin simpla participare la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul unor terțe persoane împuternicite pentru desfășurarea Concursului, în vederea organizării Concursului, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului.

Drepturile persoanelor vizate

Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2019 (“GDPR”), respectiv:

    • dreptul la informare

    • dreptul de acces la date 

    • dreptul la rectificare 

    • dreptul la ștergerea datelor 

    • dreptul de opoziție 

    • dreptul de formula plângere 

    • dreptul la restricționarea prelucrării 

    • dreptul la portabilitatea datelor, 

    • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată

    • dreptul de a retragere a consimțământului 

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vor trimite o cerere la office@managisbio.ro

        9.1. Temeiurile & scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul și persoanele împuternicite de acesta se bazează pe următoarele temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal, folosite după cum este arătat mai jos:

    • Încheierea sau executarea unui contract

    • Obligație legală

    • Interesul legitim

        9.2. Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

Vom putea trimite datele tale către terțe persoane, cum ar fi firme de curierat, pentru a-ți înmână Premiul.

De asemenea, vom putea folosi materialele pe care tu le faci în cadrul Concursului în scop de marketing & promovare, mai ales de awareness în cadrul altor pitch-uri, campanii etc.

        9.3. Durata prelucrării

Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate atât pe durata desfășurării Concursului, cât și ulterior încheierii acestuia pe perioada necesară păstrării datelor conform prevederilor legale în vigoare aplicabile, cum ar fi cele în materie financiar-contabilă si fiscală, legislației privind protecția datelor cu caracter personal, legislației civile și comerciale pentru soluționare unor eventuale litigii și reclamații, precum și în materia arhivării conform normelor legale sau al prevederilor interne ale Organizatorului și ale partenerilor acestuia. 

        9.4. Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de GDPR descrise mai sus, precum și pentru orice informații privind prelucrarea datelor, participanții vor putea trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal la la adresa de e-mail office@managisbio.ro

        9.5. Datele personale colectate

    • Datele personale colectate sunt:

        ◦ de la Participanți: (a) nume, prenume, (b) adresa de livrare, (c) adresa de e-mail,(d) numărul de telefon.

        ◦ de la Câștigătorii premiilor acordate prin tragere la sorti: (a) nume, prenume, (b) vârsta, (c) numărul de telefon, (d) adresa de livrare, (e) adresa de e-mail, (e), date din actul de identitate (cum ar fi CNP), necesare pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale privind reținerea impozitului la sursa sau livrării Premiilor, precum și orice alte date cu caracter personal furnizate de Participanți, în cadrul Concursului, cu respectarea dispozițiilor legale.

        9.6. Dezvăluirea datelor aparținând unor alte persoane

    • În măsură în care în cadrul Concursului Participanții dezvăluie date cu caracter personal aparținând unor terțe persoane, Participanții confirmă că au informat în mod corespunzător și complet aceste persoane cu privire la modul în care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate, inclusiv faptul ca aceste date sunt folosite în scopul desfășurării Campaniei, între altele în vederea atribuirii Premiului și că au obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune. In acest sens, Participanții au obligația de a informa aceste persoane cu privire la conținutul prezentei secțiuni privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

    10. PUBLICITATE

        10.1. Prin înscrierea la Concurs, Participanții își exprimă acordul în mod expres și neechivoc cu privire la filmarea, înregistrarea și/sau fotografierea acestuia (indiferent că este realizată de către Organizator sau trimisă de Participant Organizatorului), precum și cu privire la folosirea pe o durata de 1 an de la momentul participării la Campanie a tuturor materialelor rezultate în urma filmării, înregistrării și/sau fotografierii acestora în orice formă de publicitate în timpul și post-Concurs, în legătură cu acest Concurs și evenimentele conexe ale Organizatorului, fără remunerare sau cost din partea Organizatorului. Astfel, înscrierea la Campanie implică acceptarea necondiționată și irevocabilă a Participanților și câștigătorilor ca numele, fotografiile și materialele filmate cu/de către aceștia în timpul desfășurării Concursului sau în cadrul evenimentelor publicitare post-Concurs sau care au legătură cu înscrierea și participarea la Concurs, conținând imaginea, numele și vocea acestora, să poate fi fixate, difuzate și/sau exploatate în scop publicitar pe o durată de 1 an de la momentul participării la Concurs de către Organizator și/sau subcontractanți/colaboratori ai acestuia, fără niciun fel de pretenții pecuniare sau de orice altă natură din partea câștigătorilor.

        10.2. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții și câștigătorii cedează cu titlu gratuit Organizatorului dreptul exclusiv de a folosi imaginea și vocea acestora în toate ipostazele, situațiile și aparițiile realizate de aceștia în timpul Concursului la care au participat pe o durata de 1 an de la momentul participării la Concurs. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durată de 1 an de la momentul participării la Concurs în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizator, în toate țările și teritoriile, inclusiv prin internet.

        10.3. Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții cedează cu titlu gratuit Organizatorului dreptul neexclusiv de a folosi creațiile acestora, indiferent de suportul și forma grafică în care au fost realizate în scopul participării și înscrierii la Concurs, pe o durata de 1 an de la momentul participării la Concurs. Drepturile acordate includ dreptul de folosire a numelui, imaginii (în fotografii și/sau înregistrări audio-video) și a vocii acestora, precum și a materialelor furnizate de Participanți, în toate tipurile de media cunoscute în prezent sau apărute ulterior, precum și folosirea lor pe o durată de 1 an de la momentul participării la Concurs în scop publicitar, în toate campaniile de promovare realizate de către Organizator, în toate țările și teritoriile, inclusiv prin internet. 

        10.4. Totodată, Participanții declară că drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor transmise Organizatorului în legătură cu Concursul le aparțin în totalitate sau că au dreptul de a folosi parțial/total elementele regăsite în acele materiale, Organizatorul fiind exonerat de orice răspundere cu privire la un eventual conflict iscat de folosirea/utilizarea fără drept a materialelor respective.

    11. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

        11.1. Concursul poate înceta înainte de împlinirea Duratei Concursului în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului (inclusiv prin imposibilitatea furnizării Premiilor, indiferent că acestea sunt sau nu acordate de terțe persoane/colaboratori/furnizori cu care Organizatorul are încheiat un parteneriat).

        11.2. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator în condiții obiective și cu eforturi financiare proporționale cu scopul urmărit prin Concurs. Campania poate înceta inclusiv ca urmare a imposibilității Organizatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulamentul Oficial, ca urmare a unor motive independente de voința sa.

        11.3. Concursul mai poate înceta înainte de împlinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice în prealabil o astfel de situație.

        11.4. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majoră, confirmat de Camera de Comerț şi Industrie a României sau de altă autoritate competentă.

    12. LITIGII

        12.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

        12.2. Eventualele reclamații legate de organizarea și derularea Concursului se vor putea trimite pe următoarea adresă: office@managisbio.ro.  După această dată Organizatorul nu va mai lua în considerare nici o contestație.

    13. DATE DE CONTACT

Pentru mai multe detalii despre concurs, ne poți contacta la adresa office@managisbio.ro. 

Produs adaugat pentru comparare.